Dùng B40 diệt máy bay lên thẳng

Gốc
Cuối năm 1971, để kịp thời phát hiện, bao vây, tiêu diệt gọn các toán biệt kích, thám báo đổ bộ vào địa bàn và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, các kho tàng, tuyến vận tải đi qua khu vực của xã, Trung đội du kích xã Kỳ Nơi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện trận vận động tiến công tiêu diệt một trung đội biệt kích của địch đổ bộ bằng máy bay lên thẳng xuống điểm cao A trên địa bàn.

Điểm cao A có tầm quan sát, khống chế rộng lại nằm sát ngã ba sông Sê Pôn là tuyến vận tải thủy quan trọng của ta, nhưng cũng là địa hình thuận lợi cho địch đổ bộ biệt kích bằng máy bay lên thẳng xuống đánh phá. Dự báo chính xác thủ đoạn của địch, theo lệnh của cấp trên, Trung đội du kích xã Kỳ Nơi đã tổ chức các tổ quan sát, tập trung lực lượng sẵn sàng chiến đấu.

Lúc 12 giờ 5 phút ngày 11-11-1971, sau khi du kích ta tiếp cận, áp sát điểm cao A thì phát hiện hai máy bay lên thẳng của địch vừa hạ xuống điểm cao đổ quân rồi lại bay lên. Trung đội trưởng liền hạ lệnh nổ súng tiêu diệt tốp biệt kích trên điểm cao. Địch nhanh chóng chạy về khu vực yên ngựa, phía tây điểm cao. Cùng lúc, đơn vị phát hiện một máy bay khác đang hạ cánh xuống khu vực này. Theo lệnh của chỉ huy, cả trung đội nhanh chóng cơ động về phía khu vực yên ngựa tiêu diệt địch. Đồng chí giữ súng B40 nhanh chóng lợi dụng địa hình có lợi bắn một phát trúng ngay chiếc máy bay lên thẳng. Các tổ nhanh chóng phối hợp tiêu diệt những tên biệt kích còn lại, đồng thời có kế hoạch tổ chức lực lượng sẵn sàng đánh địch đến ứng cứu... Trong trận đánh này, ngoài thành tích bắn cháy một máy bay địch, Trung đội dân quân xã Kỳ Nơi đã tiêu diệt 29 tên địch và thu được nhiều vũ khí, trang bị, đạt hiệu suất chiến đấu cao, góp phần củng cố thêm lòng tin của nhân dân trên địa bàn.

VŨ HOÀNG ÂN

(Theo Một số trận đánh của LLVT địa phương trong chiến tranh giải phóng)

Tin nóng

Tin mới