Đừng bao giờ chơi bóng đá khi mưa bão

Gốc
Đến ông trời còn thiên vị thì nói gì đến người trần mắt thịt.

Tin nóng

Tin mới