> Trị bệnh bằng... đấm đá/ Chữa bệnh bằng vỗ, bóp rồi cho uống nước lã" />