Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dừng cổ phần hóa các bệnh viện công

Bộ trưởng Y Tế Nguyễn Quốc Triệu khẳng định Chính phủ chủ trương dừng việc cổ phần hóa các bệnh viện công và khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư xây dựng bệnh viện mới.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223673/Default.aspx