Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đừng coi chữ nghĩa là thứ để mua bán

Tăng chất lượng giáo dục là đáp ứng mong đợi khát khao của nhân dân và là đòi hỏi nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc này cần có sự đột phá và phải có bước đi thích hợp, khoa học, không thể nôn nóng.

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/giao-duc/212489.asp