Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đừng đánh mất bản sắc văn hóa vì 'sản phẩm du lịch fake'

Gìn giữ, xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc, nét đẹp văn hóa là yêu cầu mà ngành du lịch cần hướng tới để hấp dẫn du khách. Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng 'đạo, nhái ý tưởng kiến trúc', cả trong nước và nước ngoài, ở các khu du lịch xuất hiện ngày càng nhiều.