Do mâu thuẫn trong quan hệ nam nữ, nhóm của Hoàng đã dùng dao đâm Vũ và Hiếu gây thương tích rồi tẩu thoát.