Sau khi phóng sự trên VTV được phát, một số phương tiện thông tin đại chúng đã tổ chức phỏng vấn nhưng người có trách nhiệm tại nơi xảy ra sự việc ở thành phố Biên Hòa.