Chú dơi giả được treo lên cây gậy là dụng cụ để những người đàn ông hóa trang trêu đùa.