Đừng giúp người nghèo bằng một nắm xôi

Gốc
TT - Đừng giúp người nghèo bằng "một nắm xôi". Tôi rất tâm đắc với quan điểm của ông Võ Văn Kiệt khi cho rằng để giúp người nghèo, chúng ta không nên tổ chức, khuyến khích quá rầm rộ các chương trình, hoạt động từ thiện.

Tin nóng

Tin mới