Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dừng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/10

Từ 1/10, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động được điều chỉnh, không còn mức hỗ trợ trong thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 24/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP trong đó có hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động trong đơn vị thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, điều kiện là người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1/10/2021. Thời gian hưởng mức hỗ trợ từ ngày 1/10/2021 đến ngày 30/9/2022. (Người sử dụng lao động nêu trên không bao gồm các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Như vậy, từ ngày 1/10/2022 đã hết thời gian hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong đơn vị.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động trong thời gian qua đã hỗ trợ không ít doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, hiện tại, hầu hết các hoạt động kinh tế đã diễn ra bình thường, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/10/2022 quay lại như trước khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra nhằm đảm bảo nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, ổn định để chi trả các chế độ, chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Hoa Quỳnh