24H.COM.VN - Nếu bạn là cảnh sát, bạn sẽ phải học cách đối mặt với những tình huống rất oan uổng mà không biết thổ lộ cùng ai. Đặc biệt là khi bạn phải đi tuần ở khu vực gần các quán bar.