Đừng lập lại “Vết đổ Indonesia”

Gốc
Nông dân trồng ca cao VN sẽ đi vào vết đổ của Indonesia là một nguy cơ thật sự khi Cargill VN, một trong những đơn vị mua hạt ca cao nhiều nhất cho biết, nông dân chỉ bán hạt tươi (thay vì ủ chua) khiến  những người biết chuyện lo ngại

Tin nóng

Tin mới