(Chinhphu.vn) –Bộ Công Thương vừa ra chỉ thị tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được trong công tác đấu thầu, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được tham gia đấu thầu, cung ứng.

Thực tế, việc khuyến khích sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước đã được Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu từ các văn bản đã ban hành trước đó như tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/ 2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010 và Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/ 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước. Tuy nhiên, cũng thực tế thời gian qua phản ánh công tác triển khai chủ trương này còn nhiều vướng mắc. Việc tổ chức thực hiện còn rời rạc, không mang tính chiến lược, bài bản. Thậm chí, nhận thức của người đứng đầu các doanh nghiệp về tăng cường sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước trong hoạt động đấu thầu cũng chưa được đầy đủ. Công tác triển khai còn thiếu đồng bộ, thiếu hướng dẫn cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước để tháo gỡ những vướng mắc khi thực hiện liên quan tới Luật Đấu thầu, nhất là với hình thức tổng thầu EPC,... Trong khi đó, nếu chủ trương trên được triển khai hiệu quả thì sẽ trở thành một biện pháp hữu hiệu góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước và hạn chế nhập siêu, một trong những nhiệm vụ then chốt về kinh tế-xã hội hiện nay. Bởi vậy, trong Chỉ thị của Bộ Công Thương vừa ban hành, Bộ yêu cầu tăng cường vai trò đi đầu của Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện chủ trương nêu trên. Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty cần thực hiện và chỉ đạo các chủ đầu tư dự án xem xét trong quá trình lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu trên nguyên tắc hình thành những gói thầu sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được hoặc điều kiện về việc phải sử dụng nguyên liệu, máy móc, thiết bị trong nước, để tạo điều cho doanh nghiệp trong nước tham gia đấu thầu và cung ứng. Tình hình nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong thời gian qua, theo Bộ Công Thương cũng cần phải tiến hành rà soát lại,, báo cáo nhu cầu nhập khẩu trong thời gian tới các dự án đang và sẽ triển khai. Trên cơ sở đó, chỉ đạo việc nhập khẩu hợp lý, không gây tồn đọng và sử dụng vào mục đích khác. Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ cho Vụ Năng lượng, Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Công nghiệp nhẹ và Cục Hóa chất dự kiến mức độ sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước sản xuất được để đầu tư các dự án sẽ triển khai trong năm 2011 tới. Được biết, ngay trong tháng 9 này, Bộ Công Thương sẽ phối hợp tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về việc đảm nhận tổng thầu EPC của nhà thầu trong nước như Vinaincom, Vinaconex, Lilâm, thông qua một số dự án có tỷ lệ sử dụng hàng hóa trong nước lớn. Mộc Hà