Dùng sáng kiến của người khác để dự thi, phạt đến 40 triệu đồng

Gốc
Theo Nghị định 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ có hiệu lực từ ngày 15/8, các cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng; tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 20-40 triệu đồng khi có một trong các hành vi: Sử dụng, công bố số liệu, quy trình công nghệ, thông tin liên quan đến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thuộc quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức khác mà không được cho phép; Đăng ký, công bố công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân, tổ chức khác mà không được phép; Sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học, số liệu, thông tin của cá nhân, tổ chức khác trong báo cáo khoa học, tài liệu khoa học mà không chỉ rõ nguồn gốc, xuất xứ của kết quả nghiên cứu đó; Sử dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình công nghệ của cá nhân, tổ chức khác để đăng ký tham dự triển lãm, cuộc thi, giải thưởng về khoa học và công nghệ. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ buộc phải cải chính thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng.

LAM ANH

Tin nóng

Tin mới