Chữ viết giữa "thời đại số" này dường như bị quên lãng. Văn minh bàn phím và hệ quả của việc cải cách giáo dục đã khiến cho chữ Việt bị biến dạng thê thảm. Đến nay thì xã hội đã nhận thức ra điều đó nhưng từ nhiều năm trước, ngay giữa thủ đô, có một cô giáo đã nặng lòng với chữ Việt và kiên quyết mở "chiến dịch diệt chữ xấu".