Bà Khương Du, người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.