Theo thống kê của Bộ Thương mại Mianma, hằng năm nước này nhập khẩu hơn 5.000 loại dược phẩm từ các nước. Trong tài khóa 2007/08 Mianma đã nhập khẩu 115,56 triệu USD dược phẩm, tăng 15,5% so với tài khóa trước.