Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dược phẩm Trung ương Vidipha hoàn thành 56% kế hoạch lợi nhuận sau nửa năm

CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (VDP) đã công bố kết quả kinh doanh quý II, ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 221 tỷ đồng, tăng trưởng 28%. Giá vốn hàng bán đạt 154 tỷ đồng, tăng trưởng 19%. Lợi nhuận gộp đạt 67 tỷ đồng, tăng trưởng 52%.

Theo báo cáo được công bố, doanh thu tài chính quý này của Vidipha không khả quan, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước, đạt 3,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng ghi nhận mức tăng 26% lên 4,9 tỷ đồng.

Các loại chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lần lượt là 55% và 8%, lên mức 34 tỷ đồng và gần 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản thu nhập khác ghi nhận sự giảm mạnh 42% so với cùng kỳ 2021, còn 11 tỷ đồng. Trong khi đó, mức giảm của chi phí khác là 29%, còn 10,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý II của Vidipha đạt 16,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả 2 quý, Vidipha ghi nhận doanh thu thuần đạt 479 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng tăng 28%, đạt 343 tỷ đồng.

2 quý đầu năm nay, trong khi các khoản doanh thu hoạt động tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp không có sự thay đổi rõ rệt so với cùng kỳ thì chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều ghi nhận mức tăng mạnh lần lượt là 39% và 68% lên 9,2 tỷ đồng và hơn 74 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 45,9 tỷ đồng, tương ứng với đó, lợi nhuận sau thuế cũng đạt 36,5 tỷ đồng, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ

Năm 2022, Vidipha đặt kế hoạch doanh thu đạt 956,1 tỷ đồng, kế hoạch lợi nhuận trước thuế 82 tỷ đồng. Vì vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và 56% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Vidipha đạt 1.186 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với con số ghi nhận hồi đầu năm. Trong đó khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, cụ thể là khoản tiền gửi ngân hàng tăng 38% so với đầu kỳ, lên gần 64 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng ghi nhận mức giảm nhẹ 3% so với con số đầu năm, còn 251,6 tỷ đồng.

Khoản hàng tồn kho đến 30/6 ghi nhận đạt 397,6 tỷ đồng, tăng 22% so với con số đầu năm, trong đó lượng thành phẩm có mức biến động lớn nhất, tăng 24%, đạt 107 tỷ đồng.

Tính đến hết quý II, khoản nợ phải trả ghi nhận mức tăng 29% lên 577 tỷ đồng, chủ yếu do mức tăng của khoản chi phí phải trả ngắn hạn tăng 1.361 lần lên gần 41 tỷ đồng và khoản vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 44% lên 361 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/8, cổ phiếu VDP tăng nhẹ 1,3% lên 36.450 đồng/cp, cổ phiếu đã mất 14% từ vùng đỉnh ngày 25/3.

Anh Thư

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/duoc-pham-trung-uong-vidipha-hoan-thanh-56-ke-hoach-loi-nhuan-sau-nua-nam-post9519.html