Được viện trợ tiền để giao tiếp với người chết

Gốc
(Zing) - Hai nhà tâm lý học xứ Wales đã được chính phủ hỗ trợ khoảng 6.500 USD để giao tiếp được với người ở thế giới bên kia.

Tin nóng

Tin mới