Khách sạn Willard InterContinental ở thủ đô Washington (Mỹ) chuẩn bị mở dịch vụ chăm sóc da mới bằng rượu sâm banh.