Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đường dây nhập gỗ lậu từ Campuchia

Gốc

Gần 200m3 gỗ trắc (thuộc nhóm 1A), trị giá gần 2 triệu USD khi đang trên đường vận chuyển từ biên giới Tây Nam về đến địa bàn Vĩnh Long thì bị cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/4/88474.cand