Đường dây nóng xử lý vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của DN, HTX, hộ kinh doanh

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa thông báo đường dây nóng để xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh.

Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ lãi suất gọi về đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa để được hỗ trợ.

Doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ lãi suất gọi về đường dây nóng của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa để được hỗ trợ.

Ngày 20-5-2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/ND-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Để chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước đi vào cuộc sống, góp phần giúp đỡ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ổn định và tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến Thông tư số 03/2022/TT-NHNN như sau: 0886263057 (gặp bà Bùi Thị Thu Nga, Chánh Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa).

Địa chỉ email: nga.buithithu@sbv.gov.vn

Khánh Phương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/duong-day-nong-xu-ly-vuong-mac-trong-tiep-can-nguon-von-ho-tro-lai-suat-tu-ngan-sach-nha-nuoc-doi-voi-khoan-vay-cua-dn-htx-ho-kinh-doanh/167051.htm