Đường giao thông biến thành đầm lầy, hàng nghìn người dân vật lộn đi qua mỗi ngày

Gốc
Tuyến đường dài chưa đến 6 km xuống cấp nghiêm trọng ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), khiến hàng nghìn người ám ảnh, sợ hãi khi phải vật lộn đi qua mỗi ngày.

Video: Đường giao thông biến thành đầm lầy, hàng nghìn người dân phải chịu trận đến bao giờ?

Minh Khang