Ngày 9.10, TCty ĐSVN cho biết: Liên danh tư vấn VN - Nhật Bản (VJC) đã tổ chức báo cáo đầu kỳ dự án đường sắt cao tốc Hà Nội- TP.Hồ Chí Minh và khẳng định hướng chọn đường sắt cao tốc của Nhật Bản (Shinkansen) loại tàu Fastech 360S với tốc độ thiết kế là 360km/h, tốc độ khai thác 320km/h.