Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đường sắt Hà Nội lập thêm đôi tàu du lịch phục vụ Festival Huế

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet- Ngày 17/5, bà Phùng Thị Lý Hà, phó trưởng ga Hà Nội cho biết, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội đã quyết định lập thêm đôi tàu du lịch ký hiệu HN1/2 chạy tuyến Hà Nội - Huế và ngược lại.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=60866