TPO - Chiều 8/2 (mồng 1 Tết), tuyến đường Thanh Niên (Tây Hồ, Hà Nội) xảy ra ùn tắc kéo dài. Ô tô, xe máy xếp hàng dài trên đường.

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 1

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 2

Đường Thanh Niên tắc từ đường Quán Thánh đến đoạn chùa Trấn Quốc.

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 3

Ô tô , xe máy xếp thành hàng dài trên đường.

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 4

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 5

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 6

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 7

Đoạn đường Thanh Niên hướng đi chùa Trấn Quốc ùn tắc kéo dài.

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 8

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 9

Ô tô gửi ven đường để vào chùa khiến lòng đường trở nên chật hẹp.

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 10

Đến khoảng 18h30 đoạn đường vẫn bị ùn tắc.

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 11

Đường Thanh Niên tắc từ đường Quán Thánh đến đoạn chùa Trấn Quốc.

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 12

Ô tô , xe máy xếp thành hàng dài trên đường.

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 13

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 14

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 15

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 16

Đoạn đường Thanh Niên hướng đi chùa Trấn Quốc ùn tắc kéo dài.

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 17

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 18

Ô tô gửi ven đường để vào chùa khiến lòng đường trở nên chật hẹp.

Duong Thanh Nien tac nghen chieu mong mot Tet - Anh 19

Đến khoảng 18h30 đoạn đường vẫn bị ùn tắc.