Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đường Thi ngẫu dịch

Báo Người Lao Động
Gốc

Nhà thơ Trương Nam Hương đã “ngẫu dịch” 101 bài thơ Đường (NXB Thanh Niên). Mặc dù đã có nhiều bậc túc nho, nhà thơ lão thành dịch thơ Đường, Trương Nam Hương vẫn muốn thử sức mình ở lĩnh vực dịch thơ, sau khi anh đã in 8 tập thơ sáng tác

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/206030.asp