Thu phí cảng biển ở TP HCM rất khả quan

Thu phí cảng biển ở TP HCM rất khả quan

Sau hơn 4 tháng, TP HCM thu về 1.076 tỷ đồng phí hạ tầng cảng biển

Sau hơn 4 tháng, TP HCM thu về 1.076 tỷ đồng phí hạ tầng cảng biển

TP.HCM thu 1.076 tỷ đồng phí hạ tầng cảng biển sau 4 tháng

TP.HCM thu 1.076 tỷ đồng phí hạ tầng cảng biển sau 4 tháng

Đề xuất bổ sung hơn 30.000 tỉ đồng cho 11 dự án kết nối hệ thống cảng biển

Đề xuất bổ sung hơn 30.000 tỉ đồng cho 11 dự án kết nối hệ thống cảng biển

TP.HCM thu phí cảng biển, góp vốn 11 dự án kết nối hạ tầng

TP.HCM thu phí cảng biển, góp vốn 11 dự án kết nối hạ tầng

Trên 21 triệu tấn hàng hóa thông quan qua các cảng biển Hà Tĩnh

Trên 21 triệu tấn hàng hóa thông quan qua các cảng biển Hà Tĩnh

Đề nghị Hải Phòng không thu phí hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa

Đề nghị Hải Phòng không thu phí hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa

Bộ Tài chính đề nghị Hải Phòng nghiên cứu miễn phí đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa

Bộ Tài chính đề nghị Hải Phòng nghiên cứu miễn phí đối với hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa

Kiến nghị Hải Phòng xem xét điều chỉnh phí hạ tầng cảng biển

Kiến nghị Hải Phòng xem xét điều chỉnh phí hạ tầng cảng biển

Đề nghị Hải Phòng nghiên cứu không thu phí hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa

Đề nghị Hải Phòng nghiên cứu không thu phí hàng hóa vận tải bằng đường thủy nội địa

Bộ Tài chính đề nghị Hải Phòng miễn, giảm phí hạ tầng với vận tải thủy

Bộ Tài chính đề nghị Hải Phòng miễn, giảm phí hạ tầng với vận tải thủy

Hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp vượt khó

Hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp vượt khó

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh giảm mức thu phí hạ tầng cảng biển

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh giảm mức thu phí hạ tầng cảng biển

5 hiệp hội kiến nghị TP Hải Phòng dừng thu phí hạ tầng cảng biển

5 hiệp hội kiến nghị TP Hải Phòng dừng thu phí hạ tầng cảng biển

Kiến nghị Hải Phòng bỏ thu phí hạ tầng cảng biển với hàng hóa thủy nội địa

Kiến nghị Hải Phòng bỏ thu phí hạ tầng cảng biển với hàng hóa thủy nội địa

Lực cản từ tư duy đẩy khó cho doanh nghiệp

Lực cản từ tư duy đẩy khó cho doanh nghiệp

Đề xuất Hải Phòng miễn phí hạ tầng cảng biển với hàng hóa thủy nội địa

Đề xuất Hải Phòng miễn phí hạ tầng cảng biển với hàng hóa thủy nội địa

Mức thu phí hạ tầng cảng biển sau khi giảm 50% ra sao?

Mức thu phí hạ tầng cảng biển sau khi giảm 50% ra sao?