Cung đường của những huyền thoại: Bến Đồng Xuân giữa Trường Sơn

Cung đường của những huyền thoại: Bến Đồng Xuân giữa Trường Sơn

Có thể nói, ở đâu trên đất Quảng Bình cũng gặp di tích lịch sử chiến tranh, nhất là vùng phía tây tỉnh, bởi...

5 liên quan

Đường Trường Sơn huyền thoại

Đường Trường Sơn huyền thoại

Cách đây đúng 60 năm ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng Quân ủy triệu tập Ban cán sự, chính thức giao nhiệm...

5 liên quan

Đường mòn Hồ Chí Minh: Kỳ quan tuyệt vời trong CTVN
Đường mòn Hồ Chí Minh: Kỳ quan tuyệt vời trong CTVN - Ảnh 1
Đường mòn Hồ Chí Minh: Kỳ quan tuyệt vời trong CTVN - Ảnh 2
Đường mòn Hồ Chí Minh: Kỳ quan tuyệt vời trong CTVN - Ảnh 3

Đường mòn Hồ Chí Minh: Kỳ quan tuyệt vời trong CTVN

Đường mòn Hồ Chí Minh hay còn được biết tới với cái tên Đường Trường Sơn bắt đầu được xây dựng từ năm 1959...

5 liên quan

Đường mòn Hồ Chí Minh: Mỹ dốc toàn lực ngăn chặn

Đường mòn Hồ Chí Minh: Mỹ dốc toàn lực ngăn chặn

Trong lịch sử thế giới, tuyến đường này vẫn được biết tới qua cách gọi của người Mỹ: 'Đường mòn Hồ Chí Minh'.

5 liên quan

Gian nan vận chuyển đạn dược trên đường Trường Sơn huyền thoại

Gian nan vận chuyển đạn dược trên đường Trường Sơn huyền thoại

Để tiếp tế cho quân dân miền Nam chiến đấu chống quân xâm lược, từng viên đạn, quả pháo đã vượt hàng nghìn...

5 liên quan