Cuộc đối thoại của họ không diễn ra ở quán nước vỉa hè phố nhỏ Phan Huy Chú, Hà Nội như nhiều năm trước, mà ở “quán thời @” - Internet. Nhưng chủ đề của cuộc trò chuyện thì vẫn là câu chuyện muôn thuở: Tình yêu.