Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đường vành đai 3 TP.HCM sẽ khởi công trước 6 tháng so với kế hoạch

Tạp chí Người Đô Thị
Gốc

Thay vì đến cuối năm 2023 Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM sẽ khởi công theo kế hoạch đã đề ra, TP quyết định đẩy nhanh tiến độ và khởi công vào tháng 6.2023.

Ông Bùi Hòa An – Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, đã chia sẻ với báo chí như thế vào chiều 14.7.

Theo ông An, tại Hội nghị triển khai dự án đường vành đai 3 TP.HCM, UBND TP.HCM và UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An đã ký kết kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện dự án cũng như quy chế phối hợp.

Ngoài ra Hội đồng nhân dân TP.HCM đã họp và thống nhất cân đối, bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 2 dự án thành phần trên địa bàn TP là 120 tỉ đồng (tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2055 ngân sách TP là 19.449 tỉ đồng), thiếu 19.329 tỉ đồng).

Đường vành đai 3 TP.HCM đi qua địa phận 4 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Ảnh: PV

Đường vành đai 3 TP.HCM đi qua địa phận 4 tỉnh, thành gồm: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Ảnh: PV

Về nguồn vốn ngân sách Trung ương, ông An cho biết, tại Hội nghị triển khai dự án ngày 1.7.2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ tham mưu Chính phủ phân bố nguồn vốn Trung ương cho dự án (gồm điều chuyển 17.146 tỉ đồng từ Bộ Giao thông vận tải về các địa phương, trong đó TP.HCM là 10.627 tỷ đồng trong tháng 7.2022 và phân bổ 14.233 tỉ đồng cho các địa phương, TP.HCM là 8.822 tỉ đồng cho giai đoạn trung hạn 2021-2025 trong tháng 8.2022).

Theo ông An, hiện Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND TP ban hành các quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban chỉ huy, tổ giúp việc cho các dự án thành phần trên địa bàn TP.HCM, nhằm đảm bảo quá trình triển khai dự án sẽ giải quyết, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh, và thành lập Hội đồng cố vấn dự án để tư vấn phản biện, góp ý, đề xuất giải pháp tối ưu, nhận diện sớm các vấn đề phát sinh; kịp thời tư vấn cho ban chỉ đạo, ban chỉ huy chỉ đạo, triển khai các giải pháp.

Sở Giao thông vận tải cũng tham mưu UBND TP dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện dự án. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ khảo sát, phê duyệt hồ sơ thiết kế ranh giải phóng mặt bằng để bàn giao ranh mốc dự án phục vụ các thủ tục liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án thành phần.

Tập trung ưu tiên chỉ đạo, điều hành đay nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đề sớm bàn giao mặt bằng thi công để thực hiện khởi công công trình trong tháng 6.2023.

“Như vậy, thay vì cuối năm 2023 Dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM sẽ khởi công theo kế hoạch đã đề ra, TP sẽ đẩy nhanh tiến độ và khởi công vào tháng 6.2023”, ông An cho biết.

Trước đó, ngày 16.6.2022, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 TP.HCM tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 với tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác năm 2026.

Theo đó, Quốc hội cho phép triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án.

UBND TP.HCM, UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế ranh giải phóng mặt bằng (khi thiết kế cơ sở và dự án thành phần xây dựng chưa phê duyệt) làm cơ sở để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hồ sơ thiết kế ranh giải phóng mặt bằng sẽ được cập nhật đảm bảo phù hợp dự án đầu tư được duyệt.

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế ranh giải phóng mặt bằng được phê duyệt, các địa phương xác định nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm, hình thức tái định cư; lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo.

Cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc: thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; điều chỉnh cục bộ các quy hoạch có liên quan đến dự án; khảo sát, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu; các công việc khác có liên quan để đảm bảo tiến độ triển khai dự án.

Cho phép UBND TP.HCM, UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An điều chỉnh cục bộ các quy hoạch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến dự án (đối với các trường hợp cần điều chỉnh phục vụ thực hiện dự án). Các nội dung điều chỉnh cục bộ sẽ cập nhật vào các quy hoạch có liên quan

Cho phép UBND TP.HCM thành lập Hội đồng tư vấn dự án gồm các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực: kỹ thuật, vật liệu xây dựng, công nghệ, đấu thầu, tổ chức điều hành dự án…

Hồ Quang