Hà Nội: Xử phạt gần 50 trường hợp dừng đỗ, đi sai làn

Hà Nội: Xử phạt gần 50 trường hợp dừng đỗ, đi sai làn

Xử phạt hàng chục ôtô đi vào làn khẩn cấp vành đai 3

Xử phạt hàng chục ôtô đi vào làn khẩn cấp vành đai 3

Giao thông trên đường Vành đai 3: Dần đi vào nề nếp

Giao thông trên đường Vành đai 3: Dần đi vào nề nếp

Xử phạt ô tô đi vào làn khẩn cấp đã có tác dụng tích cực

Xử phạt ô tô đi vào làn khẩn cấp đã có tác dụng tích cực

CSGT ghi hình, xử phạt xe đi vào làn khẩn cấp trên vành đai 3

CSGT ghi hình, xử phạt xe đi vào làn khẩn cấp trên vành đai 3

CSGT Hà Nội ghi hình xử phạt các phương tiện đi vào làn khẩn cấp

CSGT Hà Nội ghi hình xử phạt các phương tiện đi vào làn khẩn cấp

CSGT Hà Nội ghi hình phạt nguội xe đi vào làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao

CSGT Hà Nội ghi hình phạt nguội xe đi vào làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao

Hà Nội: Chính thức xử phạt ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp đường Vành đai 3

Hà Nội: Chính thức xử phạt ô tô đi vào làn dừng khẩn cấp đường Vành đai 3

Ôtô chạy vào làn khẩn cấp khi vắng CSGT ở đường vành đai 3 trên cao

Ôtô chạy vào làn khẩn cấp khi vắng CSGT ở đường vành đai 3 trên cao

Bị CSGT xử phạt, tài xế than do khách tự trèo lên xe

Bị CSGT xử phạt, tài xế than do khách tự trèo lên xe
Bị CSGT xử phạt, tài xế than do khách tự trèo lên xe
Bị CSGT xử phạt, tài xế than do khách tự trèo lên xe

Bị CSGT xử phạt, tài xế than do khách tự trèo lên xe

CSGT Hà Nội đi mô tô đặc chủng tuần tra trên đường vành đai 3

CSGT Hà Nội đi mô tô đặc chủng tuần tra trên đường vành đai 3

Nhiều xe đi vào làn khẩn cấp tại tuyến đường Vành đai 3

Nhiều xe đi vào làn khẩn cấp tại tuyến đường Vành đai 3

Hà Nội: Phát hiện nhiều xe đi vào làn khẩn cấp tại tuyến Vành đai 3

Hà Nội: Phát hiện nhiều xe đi vào làn khẩn cấp tại tuyến Vành đai 3

Ngày đầu tiên thực hiện tuần tra bằng xe đặc chủng: Nhiều phương tiện đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3

Ngày đầu tiên thực hiện tuần tra bằng xe đặc chủng: Nhiều phương tiện đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3

Nhiều lái xe đi vào làn khẩn cấp bị xử phạt và tước GPLX 3 tháng

Nhiều lái xe đi vào làn khẩn cấp bị xử phạt và tước GPLX 3 tháng

CSGT dùng xe đặc chủng cùng thiết bị ghi hình tuần tra đường vành đai 3 trên cao, xử lý xe chiếm làn khẩn cấp

CSGT dùng xe đặc chủng cùng thiết bị ghi hình tuần tra đường vành đai 3 trên cao, xử lý xe chiếm làn khẩn cấp

Phạt nặng xe chiếm làn khẩn cấp Vành đai 3, nhiều tài xế vẫn phớt lờ

Phạt nặng xe chiếm làn khẩn cấp Vành đai 3, nhiều tài xế vẫn phớt lờ

Hành vi nhỏ, hậu quả lớn

Hành vi nhỏ, hậu quả lớn