Đứt duyên liên doanh

Gốc
Samsung Vina được cấp phép thành lập năm 1995 với vốn điều lệ khoảng 17,5 triệu USD và chỉ 1 năm sau nhà máy được khánh thành với tổng vốn đầu tư hơn 36,5 triệu USD. Đây là liên doanh giữa Tập đoàn Samsung Electronics, Hàn Quốc nắm 80% vốn, Công ty TIE góp 20% vốn bằng quyền sử dụng 58.200m2 đất tại phường Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM trong 20 năm, với giá trị sổ sách 3,49 triệu USD, tương đương 53,6 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới