Tuy chưa cống hiến được nhiều cho nghệ thuật nhưng tôi vẫn muốn được làm việc và sống đàng hoàng cho con đường nghệ thuật của mình chứ không phải nổi tiếng bằng scandal.