Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Duy trì GDP năm 2009 khoảng 6,5%

Báo Người Lao Động
Gốc

Mục tiêu lớn nhất của năm 2009 là ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/245225.asp