Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Duy trì tàu công suất lớn phòng, chống bão

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

QĐND - Vùng A (Quân chủng Hải quân) thường xuyên bổ sung nhiệm vụ, hoàn thiện các phương án phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm, cứu nạn (PCLB,TKCN) các cấp; tăng cường kiểm tra các cơ quan, đơn vị; duy trì đủ số lượng người, phương tiện thường trực đúng vị trí quy định...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.tinqpan.41425.qdnd