Duy trì ưu tiên các nỗ lực kiến tạo hòa bình

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Abdullah Shahid chủ trì Phiên họp cấp cao về tài chính cho xây dựng hòa bình, thảo luận các biện pháp bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho hoạt động xây dựng hòa bình LHQ.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN)

Theo TTXVN, đại diện các nước khẳng định tầm quan trọng của cấu trúc xây dựng hòa bình LHQ với trọng tâm là Ủy ban Xây dựng hòa bình LHQ (PBC) và Quỹ Xây dựng hòa bình LHQ (PBF), song cho rằng hoạt động xây dựng hòa bình của LHQ đang gặp nhiều thách thức.

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định, xây dựng hòa bình là hoạt động quan trọng của LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Theo đó, cộng đồng quốc tế cần duy trì ưu tiên đối với các nỗ lực xây dựng hòa bình, ngăn ngừa xung đột và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Các quốc gia cũng cần tiến hành các biện pháp thúc đẩy hòa giải và thống nhất, thông qua đối thoại bao trùm với sự tham gia của phụ nữ và thanh niên.

Đại diện Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy quan hệ đối tác giữa LHQ, các chủ thể ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế nhằm bảo đảm tài chính bền vững cho hoạt động xây dựng hòa bình. Trên cơ sở đó, Đại sứ khuyến nghị cộng đồng quốc tế hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Thư ký LHQ về cam kết hỗ trợ phát triển không chính thức cho các nước bị ảnh hưởng của xung đột cũng như thúc đẩy bình đẳng giới trong xây dựng hòa bình.

Đại sứ nêu rõ, Việt Nam sẽ tham vấn chặt chẽ với các bên liên quan để bảo đảm nguồn lực hiệu quả cho các tiến trình hòa bình và sẽ tiếp tục đóng góp có ý nghĩa và trách nhiệm vào các nỗ lực xây dựng và giữ gìn hòa bình.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/duy-tri-uu-tien-cac-no-luc-kien-tao-hoa-binh-695124/