Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Duyên dáng răng đen đi vào kỷ niệm

Báo An Ninh Thế Giới
Gốc

? quê tôi ngày tru?c, t?c nhu?m rang den (hay còn g?i “r?i rang”) r?t th?nh hành. Chính t?c l? an tr?u là lý do tr?c ti?p c?a t?c nhu?m rang, b?i nhai tr?u thu?ng làm ? den rang, nên ph?i nhu?m den, nhu?m th?t den d? lo?i b? tác d?ng trên, d?ng th?i t?o du?c v? th?m m? duyên dáng cho hàm rang.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Honviet/48106/default.aspx