Duyệt quy hoạch cụm sản xuất làng nghề Kiêu Kỵ

Gốc
(ANTĐ) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm sản xuất làng nghề tập trung Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm. Diện tích khu đất nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 157.373m2.

Trong đó, đất làm đường sử dụng chung, hoàn trả kênh mương và taluy khoảng 46.565m2; đất cụm sản xuất làng nghề tập trung khoảng 110.808m2. Quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm và góp phần xây dựng, hoàn chỉnh Cụm sản xuất làng nghề tập trung hiện đại, đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và môi trường. Đồng thời, tạo quỹ đất di chuyển cơ sở sản xuất hiện có ra khỏi khu vực làng xóm để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của khu vực làng nghề và cải thiện môi trường khu dân cư; thu hút lao động địa phương và vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế địa phương...

Tin nóng

Tin mới