DVP: Duy trì mức cổ tức 2011 với tỷ lệ 30%

Gốc
(Vietstock) – ĐHĐCĐ thường niên 2011 của CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) đã thống nhất chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 350 tỷ đồng, giảm 0.9% so với mức thực hiện của năm 2010, tổng lợi nhuận trước thuế cũng giảm nhẹ 0.2% so năm trước khi đạt 145 tỷ đồng. Cổ tức duy trì theo tỷ lệ 30%.

Trong năm nay, công ty tiếp tục hoàn thành các hạng mục đầu tư dở dang theo kế hoạch 2010 và thực hiện một số hạng mục mới như phần mềm quản lý và thiết bị đồng bộ quản lý khai thác container, hệ thống camera, hệ thống truyền dữ liệu không dây toàn cảng, đầu tư 4 ô tô đầu kéo và 4 sơmi rơmooc… Đại hội cũng nhất trí với phương án góp vốn liên doanh với một số đối tác chiến lược thành lập công ty cổ phần, liên doanh, mở rộng các hoạt động dịch vụ khác như kinh doanh kho bãi ngoài cảng, dịch vụ hàng hải, tàu lai dắt để tăng thêm nguồn thu. Ngoài ra, đại hội đã thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Phượng, đại diện phần vốn của CTCP Cảng Vật Cách vào chức danh Ủy viên HĐQT. Kết thúc năm 2010, công ty đạt sản lượng 3.76 triệu tấn, vượt kế hoạch 7.4%, tổng doanh thu đạt 353.08 tỷ đồng, vượt kế hoạch 30%, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 145.28 tỷ đồng, vượt đến 81% kế hoạch. Công ty chia cổ tức với tỷ lệ 30%.

Tin nóng

Tin mới