Công ty ước doanh thu cả năm đạt 1.571 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 329 tỷ đồng, lần lượt vượt 16% và 35% kế hoạch năm.

DXG 9 thang lai 247 ty dong, vuot 2% ke hoach - Anh 1

Tại sự kiện Dat Xanh Expo 2015, Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh (DXG) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng/2015.

DXG cho biết, doanh thu 9 tháng của công ty đạt 911 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế là 247 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch.

Công ty ước doanh thu cả năm đạt 1.571 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 329 tỷ đồng, lần lượt vượt 16% và 35% kế hoạch năm. Trong 9 tháng, Đất Xanh bán ra gần 6.000 sản phẩm, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước, trong đó gần 3.000 sản phẩm đầu tư trực tiếp và thứ cấp, còn lại là sản phẩm môi giới bên ngoài.

Định hướng đến năm 2020, DXG bán ra khoảng 15.000 sản phẩm mỗi năm, chiếm 30% thị phần giao dịch toàn thị trường. Mỗi năm, DXG sẽ M&A khoảng 6 dự án và tích lũy 1.000 ha đất sạch tính đến năm 2020.

Năm 2016, công ty đặt mục tiêu LNST 796 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu 3.377 tỷ đồng.

Khổng Chiêm