DXG, BMI, PPI, CMC: Thông báo giao dịch của cổ đông lớn

Gốc
BizLIVE - NAV bất ngờ trở thành cổ đông lớn của Đất Xanh với 8,05% vốn; Tổng công ty Lương thực miền Nam đã thoái toàn bộ vốn khỏi Bảo hiểm Bảo Minh...

Ảnh minh họa.

Công ty cổ phần Dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG): Công ty cổ phần Đầu tư NAV đã mua hơn 6,04 triệu cổ phiếu DXG, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 8,05% vốn và trở thành cổ đông lớn của DXG.

Giao dịch thực hiện ngày 24/2/2014. Với mức giá chốt phiên ngày này của DXG là 15.000 đồng/cổ phiếu, NAV phải bỏ ra hơn 90,6 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn của Đất Xanh.

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (mã BMI): Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) đã bán hơn 1,664 triệu cổ phiếu BMI đăng ký trước đó.

Sau giao dịch Vinafood 2 không còn nắm cổ phiếu BMI nào. Thời gian thực hiện giao dịch từ 18/2 - 28/2/2014.

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình Dương (mã PPI): Cổ đông lớn Nhan Tuấn Phong đã bán 289.413 cổ phiếu PPI, giảm tỷ lệ sở hữu từ 6,46% xuống còn 4,52% và không còn là cổ đông lớn của PPI.

Giao dịch thực hiện ngày 3/3/2014.

Công ty cổ phần Đầu tư CMC (mã CMC): bà Ngô Phương Anh - người có liên quan đến cổ đông lớn Ngô Thu Hương của CMC đã mua 4.900 cổ phiếu CMC, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,99% lên 5,09%, tương đương 232.600 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của CMC.

Giao dịch thực hiện ngày 3/3/2014. Tỷ lệ cổ phiếu của bà Ngô Phương Anh và người có liên quan sau giao dịch trên tại CMC là 15,55% vốn.

Tin nóng

Tin mới