DXG: Ông Trần Việt Anh không còn là cổ đông lớn

Gốc
Từ ngày 25/02 đến 27/02, ông Trần Việt Anh, cổ đông của CTCP DV & XD Địa ốc Đất Xanh (HOSE: DXG) đã bán 1,257,270 cp DXG, giảm sở hữu xuống còn 2,042,730 cp DXG, chiếm tỷ lệ 3.87% vốn và không còn là cổ đông lớn.

Tài liệu đính kèm:
20140305---DXG---BAO-CAO-THAY-DOI-SH-CDL-TRANVIETANH.pdf

HOSE

Tin nóng

Tin mới