Ông Trần Minh Toàn, Thành viên HĐQT CTCP DV & XD Địa ốc Đất Xanh (HOSE: DXG) đã bán 10,000 cp, giảm sở hữu xuống còn 10,000 cp DXG kể từ ngày 04/03.

Tài liệu đính kèm:
20140305---DXG---BC-KQGD-CP-CDNB-TRANMINHTOAN.pdf

HOSE