Kết thúc ngày 23/07, Công ty TNHH Thảo Viên đã mua 27,060 cp của CTCP Du lịch & XNK Lạng Sơn (UPCoM: DXL), nâng sở hữu lên 1,538,600 cp, ứng với tỷ lệ 52.02%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thảo Viên
- Mã chứng khoán: DXL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,511,540 CP (tỷ lệ 51.1%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 27,060 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,538,600 CP (tỷ lệ 52.02%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua khớp lệnh trên sàn
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 23/07/2015.

Thiên Minh