DXP: LNST 9 tháng đạt 41.56 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ

Gốc
(Vietstock) - Theo báo cáo tài chính của CTCP Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) vừa công bố, doanh thu của DXP đạt 113.38 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng 59.1% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 41.56 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ.

Riêng quý 3/2009, công ty đạt 41.65 tỷ đồng doanh thu, bằng 94.65% so với quý 2; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 18.88 tỷ đồng, bằng 95.1% và lợi nhuận sau thuế 16.42 tỷ đồng, tương đương 96.5%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của DXP đạt 113.38 tỷ đồng, tăng 59.1% so với cùng kỳ năm 2008; lợi nhuận sau thuế tăng hơn gấp đôi cùng kỳ đạt 41.56 tỷ đồng. Lãi cơ bản tính trên mỗi cổ phần DXP (EPS) tính đến hết tháng 9 đạt 7,935 đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, tổng tài sản của DXP tính đến hết quý 3 cũng tăng hơn 29 tỷ đồng so với đầu năm, đạt giá trị 152.82 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng mạnh nhất, với mức tăng 133% , đạt 74.56 tỷ đồng; tài sản cố định giảm 13.3 tỷ đồng, chỉ còn 78.2 tỷ đồng, chủ yếu do hao mòn tài sản cố định, từ mức 82.96 tỷ đồng giảm xuống còn 69.66 tỷ đồng. * DXP: Báo cáo tài chính chi tiết quý III năm 2009

Tin nóng

Tin mới