Hồ Ngọc Hà thành công rực rỡ về mặt hình ảnh, bởi cô đã có một quyết định rất thông minh: thiết lập ê-kíp tạo hình ảnh cho chính mình, trong đó, phải kể đến hai tên tuổi quan trọng: nhà thiết kế Công Trí và chuyên gia trang điểm Nguyễn Hùng.