Mới đây tại Hà Nội, Trung tâm đào tạo Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) đã phối hợp với Công ty GK Corporation tổ chức Hội thảo với chủ đề “E-learning - Giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Công thương Việt Nam”.