Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ðề nghị cho biết tiến độ dự án Nhà máy xử lý nước thải

Cử tri đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý nước thải (được thực hiện từ nguồn vốn của Ngân hàng Tái thiết Ðức). Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Ðến nay, dự án Nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ (sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Ðức và vốn đối ứng của thành phố) đã được kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng và đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xả thải theo quy định (tại giấy phép số 2025/GP-BTNMT ngày 5- 8-2019).

UBND thành phố đã ban hành, công bố định mức, đơn giá vận hành nhà máy. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (chủ đầu tư) đang thực hiện thủ tục quyết toán dự án theo quy định. Hiện nay, Công ty đang tiến hành vận hành dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo Kết luận số 21/TB-VPUB ngày 28-2-2019.

Sở Xây dựng đã trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng chất lượng nước thải sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải TP Cần Thơ từ cột B lên cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT. Do đây là dự án cấp 1 nên Sở Xây dựng có tờ trình gởi Cục hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng về việc thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. Sau khi có kết quả thẩm định của Bộ Xây dựng sẽ thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định của pháp luật.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/-e-nghi-cho-biet-tien-do-du-an-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-a127720.html